Altair 2020 Mechanical Online Meet-Up #2 :אופטימיזציה טופולוגית – שלב ראשון בתכן

המיט-אפ מקוון עם המומחים בתחומי האופטימיזציה הטופולוגית התקיים ביום רביעי 25 לנובמבר.

רוב עלות המוצר נקבעת בשלבים הראשונים של התכן; הבעיה שבשלבים אלו הידע על התנהגות החלק במוצר היא בסיסית, ובמיוחד אופן השתלבותו הפונקציונלי. השימוש באופטימיזציה טופולוגית מספקת למתכנן בין-היתר כלי איכותי המאפשר לבצע את התכן על בסיס נקודת העבודה האופטימלית.

האופטימיזציה הטופולוגית תורמת להבנת התנהגות החלק במצבים שהאינטואיציה ואפילו הניסיון ההנדסי איננו יכולה לחזות. השימוש באופטימיזציה הטופולוגית חוסך סבבי תכן ומאפשרת לבחון/לבחור את טכנולוגיית הייצור. אם בתכן 'מסורתי' המתכנן יוצר את גיאומטריית המבנה ובודק עמידה בדרישות בתכן, בתכן מבוסס אופטימיזציה טופולוגית המתכנן מגדיר את האילוצים והיעדים ומקבל את המבנה האופטימלי.

מסתבר שהשקעה של זמן מועט בביצוע האופטימיזציה הטופולוגית בשלב הראשוני של התכן חוסכת זמן וכסף רב. האופטימיזציה משמשת דה-פאקטו כ'מכונת קונספטים' עוד לפני תחילת ביצוע התכן.

ההרצאה תסקור ותדגים את השימוש בגישה בתהליכי הפיתוח ברפאל באמצעות תוכנת INSPIRE .

Have a Question? If you need assistance beyond what is provided above, please contact us.